Entreetoets: Wat is dat eigenlijk?

De Entreetoets is gemaakt om de basisvaardigheden van leerlingen te meten. Dit wordt gedaan op de onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Met de toets kan een beeld verkregen worden hoe een leerling individueel scoort en hoe een groep scoort ten opzichte van leeftijdsgenoten.

Toetsuitslag Entreetoets

Uit de toetsuitslag kan informatie gehaald worden over op welke onderdelen extra gelet dient te worden. Op basis van de uitslag kan de leerkracht dus een gericht plan gaan opstellen om de kennis bij uw kind te verbeteren. De uitslagen van de Entreetoets worden daarnaast gebruikt als uitgangspunt voor het oudergesprek op school.

Afnameperiode

De Entreetoets wordt vrijwel door iedere leerkracht afgenomen tussen 31 maart en 27 juni. Het afnamemoment kan door de leerkracht flexibel ingepland worden in de jaarplanning. Een leerling krijgt geen herkansing voor de Entreetoets, dit omdat de leerling de opgaven dan al kent en omdat de score dan niet betrouwbaar is. Wel kan de Entreetoets nogmaals gemaakt worden in september van het nieuwe schooljaar indien de eerste Entreetoets niet volgens de geldende regels is verlopen.

Groep 5, 6 en 7

De Entreetoets is er voor groep 5, 6 en 7. De toets bestaat uit zestien reguliere taken. Iedere taak bestaat uit twintig tot dertig opgaven. Deze hebben betrekking op de onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Naast de reguliere taken zijn er een aantal optionele taken en kennismakingstaken. De optionele taken betreffen een uitbreiding van het onderdeel Taal. Bij de berekening van de totaalscore Taal worden de optionele taken niet meegeteld. Wel worden deze op het Leerlingprofiel vermeld.

Er zijn aangepaste versies van de Entreetoets. Deze zijn door Cito ontwikkeld voor dyslectische en/of visueel gehandicapte leerlingen.

One thought on “Entreetoets: Wat is dat eigenlijk?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *